Al novembre, Vacarisses se sumarà als municipis que ja han optat per aplicar un sistema de reciclatge dels residus que porti, veritablement, a la seva reducció: passarem al sistema de recollida “porta a porta”.

Des de Movem Vacarisses, aquesta aposta resulta prioritària, doncs comporta beneficis molt rellevants per al nostre medi ambient i per a la construcció d’una societat més moderna i conforme a una nova economia circular.

Així, reduirem l’ús d’energia, la contaminació atmosfèrica (de la incineració), la contaminació de l’aigua (de l’abocament) i les emissions de gasos hivernacle en comparació amb la producció.


Tanmateix, significa una acció de tornar a introduir matèries obtingudes de residus en el cicle de producció i consum.

En una visió ecològica del món, el reciclatge és un dels tres objectius de disminució de residus; el primer seria la reducció del consum i el segon, la reutilització.

No acabem de ser conscients de la gran quantitat de residus que els éssers humans generem al llarg de la nostra vida, doncs, fins ara, els hem anat abocant indiscriminadament, procurant ignorar-los com si no fossin nostres i sense voler conèixer quin era el seu destí i la seva afectació al medi.

Per desgràcia, el perill del canvi climàtic global també ens està obligant a prendre mesures dràstiques amb l’afany, per a algunes sensibilitats polítiques, entre les quals ens sumem, de salvar el nostre planeta i tots els éssers que hi viuen.

Aquestes reflexions són primordials i, des del món local, hem de promoure-les com a repte per a una societat moderna i de futur per a les noves generacions.