Reflexions sobre la llengua a l’escola

Reflexions sobre la llengua a l’escola

Cal continuar amb la immersió lingüística, cal posar més recursos i fer una millor acollida als nouvinguts, però també cal recuperar el respecte per la llengua castellana i deslligar la llengua de les opcions polítiques i identitàries