Època de Pandèmia: 1 any vivint amb el Covid-19

COVID-19

Han succeït tantes coses i en tant poc temps que no resulta fàcil seleccionar una temàtica per fer un anàlisi de la realitat i plasmar-ho en un article sense deixar fora aspectes segurament rellevants